Ako spojiť viacero dokumentov word s rôznym číslovaním do jedného pdf súboru?

Niekedy pri tvorení jedného výsledného súboru z viacerých súborov napr.word a jeho následnej tlače vznikne problém s usporiadaním strán,kvôli číslovaným a nečíslovaným stranám a tak sa môže celý dokument prehádzať.Jeden zo spôsobov,ako sa dá jednoducho tomuto zabrániť je použitie správneho programu na tvorenie zostáv.Napríklad,ak chceme vytvoriť jeden výsledný súbor /napr.dokument pre jednu väzbu/povedzme vo formáte pdf a máme viacero dokumentov napr.word,tak si dokumenty usporiadame,spojíme a následne prekonvertujeme do výsledného formátu.Na tento konkrétny prípad je vhodné napríklad použiť PDF Creator.Tento program nám umožňuje vkladať jednotlivo pripravené súbory,následne ich usporiadať a použitím tzv.virtuálnej tlačiarne vytlačiť do súboru ako jeden celok v správnom formáte.

Na čo je dobré si dať pozor?

  • Pri vytváraní viacerých dokumentov napr. vo formáte word je dobré si dokumenty zrozumiteľne pomenovať,aby sme ich mohli jednoducho a správne zoradiť 
  • Dať pozor na správne formátovanie vstupných dokumentov /hlavne veľkosť strany,okrajov zalomenia strán,medzery,písmo atď../,aby sme dodržali určené formátovacie prvky
  • Správne nainštalovať virtuálnu tlačiareň
  • Výslednú zostavu vizuálne skontrolovať a až potom skutočne vytlačiť