Čo je to makro?

Makro je prvok,ktorý umožňuje automatizovať často sa opakujúce úlohy a postupy.Väčšinou býva napísané vývojárom/autorom software v jazyku VBA./Visual Basic for Application/.Aplikácie alebo súbory obsahujúce makrá sú väčšinou zabezpečené od autora proti kopírovaniu či distribúcii a bez jeho povolenia v nastavení zabezpečenia makier niesú plne funkčné.Makro je užitočný nástroj vo vývoji aplikácii,ale predstavuje aj určité bezpečnostné riziká - možnosť vloženia tzv.škodlivého makra.