Čo je to zalomenie/zlom strany dokumentu word?

Je to miesto v dokumente,kde sa začína nová strana.Word automaticky vkladá zalomenia strany na konci každej z nich.Samozrejme si môžete zvoliť aj vlastný zlom strany v dokumente a to tak ,že si označíte miesto,kde chcete aby bol zlom a na karte vložiť a v skupine strany ,dáte vložiť zlom strany /alebo pre staršiu verziu balíka Microsoft Office je to vložiť prerušenie/.Tento postup je vhodný aj pre vytvorenie zlomu napr. v tabuľke,ak je tabuľka väčšia ako strana.Word ponúka aj možnosť kontroly vkladania zlomov strán.Táto funkcia je užitočná najmä pri viacstranových dokumentoch,aby ste predišli dodatočným úpravam zlomov ,s dôvodu ich zlého umiestnenia ,napríklad aby nedošlo k vytvoreniu zlomu uprostred odseku alebo v mieste súvislého textu ,kde je zlom nežiadúci.Tu si napríklad môžete označiť aj miesto zlomu,napr.pre odsekom.K nastaveniu sa dostanete na karte Rozloženie strany → Odsek → Riadky a zlomy strán.