Čo je virtuálna tlačiareň?

Po inštalácii príslušného programu /PDF Creator,doPDF,primoPDF a mnoho ďalších/do Vašeho PC sa v ňom vytvorí virtuálna tlačiareň /hardware/,ktorá nám poslúži na vytvorenie dokumentu vo formáte pdf.Funguje na jednoduchom princípe a pre tlač do súborov sa správa ako reálna.Po vybraní príslušného dokumentu/-ov/a vybraním miesta,kde má byť výsledný dokument uložený a odoslaním na virtuálnu tlačiareň pre tlač,program prekonvertuje dokument do formátu pdf a uloží na disk.Takto si jednoducho vytvoríme dokument vo formáte pdf prakticky z hociakého tlačiteľného dokumentu.