HTML

HTML alebo HyperText Markup Language je formát pre tvorbu webových stránok 
a ďalších informácii,ktoré môžu byť zobrazené vo webovom prehliadači.
HTML je písaná vo forme HTML prvkov sa skladá z tagov 
uzavretých v hranatých zátvorkách /ako <html> /,v rámci obsahu webovej stránky.
Účelom webových prehliadačov je čítanie dokumentov vo formáte HTML 
a skladanie ich do webových stránok. 
To poskytuje prostriedky na vytváranie štruktúrovaných dokumentov,vkladanie prvkov pre text, 
a ďalšie položky ako sú nadpisy,odseky,zoznamy,odkazy,citácie. 
Je tiež možné vložiť skripty napísané v jazykoch,ako je JavaScript,
ktoré ovplyvňujú správanie webových stránok HTML.
HTML prvky tvoria stavebné kamene všetkých webových stránok a umožňujú zobrazovať aj objekty,
ktoré môžu byť použité na vytváranie interaktívnych formulárov.