PDF

Portable Dokument Format je súborový formát,ktorý má koncovku /.pdf/.Bol vyvinutý firmou Adobe.Podporuje množstvo prvkov na šifrovanie alebo aj na ochranu obsahu dokumentu/napr.ochrana pred vkladaním ,prepisovaním , editovaním alebo formátovaním ,neoprávnenou tlačou atď/.Ďalšou výhodou dokumentov vytvorených v tomto formáte je, že môžu obsahovať rôzne obrázky,texty,animácie,3D prvky,videá,dynamické formuláre alebo zvuky ,a  aj napriek všetkému je zabezpečené rovnaké zobrazovanie týchto dokumentov na rôznych výstupných zariadeniach a nezáleží ani na type OS či hardware počítača.Je potrebné mať nainštalovaný napr. Adobe Reader na zobrazovanie dokumentov v tomto formáte akurát pre správne zobrazenie pdf súborov,ktoré používajú dynamické formuláre je potrebné zvoliť správny typ pdf prehliadača.