DOC

Formát súboru dokument /.doc/ je textový alebo binárny súborový formát pre ukladanie dokumentov 
na pamäťovom médiu,a to najmä pre použitie v počítači . 
Tento formát súboru je používaný ako predvolený aplikáciou Microsoft Word ( . doc ) a 
je rozšírený a používaný hlavne pre kancelárske dokumenty, 
Nieje vždy plne podporovaný inými textovými procesormi.
Vďaka aplikácii Word 2007 Microsoft predstavil novú predvolenú príponu súborov /.docx/,
ale aj v novšej verzii programu Word môžete ukladať súbory v staršom formáte /.doc/ tak, 
aby boli kompatibilné s predchádzajúcimi verziami programu Word.