XLS

Súbor s príponou .xls bol používaný ako predvolený formát súboru pre verzie programu 
Microsoft Excel až do roku 2003.Používa sa hlavne ako tabuľkový editor.
Využíva sa pre najmä pre prácu s dátami,pre prácu s tabuľkami a matematickými výpočtami.
Vďaka aplikácii Excel 2007 Microsoft predstavil novú predvolenú príponu súborov /.xlsx/,
ale aj v novšej verzii programu Excel môžete ukladať súbory v staršom formáte /.xls/ tak, 
aby boli kompatibilné s predchádzajúcimi verziami programu Excel.