RTF

Formát RTF /Rich Text Format/ prípona /.rtf/ je formát súborov, 
ktorý dokážu spracovať mnohé programy na spracovanie textu. 
Často sa používa v prípadoch,v ktorých sa pri dokumente vytvorenom 
v jednom programe na spracovanie textu očakáva, 
že sa bude upravovať v inom programe na spracovanie textu.