TXT

Textový súbor /.txt/ je druh počítačového súboru,ktorý je štruktúrovaný ako sled čiar 
elektronického textu.Textový súbor existuje v rámci počítačového systému súborov. 
Koniec textového súboru je často označovaný umiestnením špeciálnych znakov,
známych ako end-of-značka,po poslednom riadku v textovom súbore.
Textové súbory môžu obsahovať obyčajný text,ale nie sú obmedzené len na takýto typ súboru.
Vzhľadom k ich jednoduchosti,textové súbory sa bežne používajú pre ukladanie informácií.
Ich nevýhoda je,že zaberajú viac miesta ako je nutné.