Dokumenty

1 - 8 / 8

TXT

Textový súbor /.txt/ je druh počítačového súboru,ktorý je štruktúrovaný ako sled čiar  elektronického textu.Textový súbor existuje v rámci počítačového systému súborov.  Koniec textového súboru je často označovaný...

RTF

Formát RTF /Rich Text Format/ prípona /.rtf/ je formát súborov,  ktorý dokážu spracovať mnohé programy na spracovanie textu.  Často sa používa v prípadoch,v ktorých sa pri dokumente vytvorenom  v jednom...

ODT

Open Document Format pre kancelárske aplikácie ODF s príponou /.odt/,tiež známy ako OpenDocument, je XML-založený formát súboru pre tabulky,grafy,prezentácie a spracovanie textových dokumentov.  Bol vyvinutý s cieľom...

PDF

Portable Dokument Format je súborový formát,ktorý má koncovku /.pdf/.Bol vyvinutý firmou Adobe.Podporuje množstvo prvkov na šifrovanie alebo aj na ochranu obsahu dokumentu/napr.ochrana pred vkladaním ,prepisovaním ,...

DOC

Formát súboru dokument /.doc/ je textový alebo binárny súborový formát pre ukladanie dokumentov  na pamäťovom médiu,a to najmä pre použitie v počítači .  Tento formát súboru je používaný ako predvolený...
HTML alebo HyperText Markup Language je formát pre tvorbu webových stránok  a ďalších informácii,ktoré môžu byť zobrazené vo webovom prehliadači. HTML je písaná vo forme HTML prvkov sa skladá z tagov  uzavretých...

XLS

Súbor s príponou .xls bol používaný ako predvolený formát súboru pre verzie programu  Microsoft Excel až do roku 2003.Používa sa hlavne ako tabuľkový editor. Využíva sa pre najmä pre prácu s dátami,pre prácu s...

PPT

Súbor s príponou .ppt je používaný ako predvolený formát súboru pre verzie programu  Microsoft Power Point,čiže prezentácii vytvorených týmto programom.Tu sa dajú vytvárať rôzne šablónové či vlastné prezentácie s...