Čo obsahuje dokument

  • Hlavička dokumentu /slúži pre vkladanie informácii,najčastejšie tých,ktoré sa opakujú/do hlavičky môžeme napríklad vkladať informácie o stránke,názvy kapitol,názov knihy,zošita,meno autora,časové údaje,rôzne dôležité opakujúce sa hlavičkové údaje,ktoré by mal čitateľ vidieť atď...
  • Samotný obsahový blok /textové polia,obrázky,clipy,hyperlinkové odkazy,tabuľky,grafy,vysvetlivky,inteligentné značky,atď..../
  • Päta dokumentu /tu môžete taktiež vkladať informácie/,najčastejšie sa používa pre číslovanie strán,ale dá sa sem jednoducho vkladať napríklad text,stavebné bloky /možnosť vybrať predvolené z karty NÁVRH-Hlavička a päta/,obrázky alebo cliparty